Get Adobe Flash player

เว็บลิงค์

สภาเด็กและเยาวชนบุรีรัมย์

สถิติการผู้เข้าชม


 

 

 

  

  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นายยงยุทธ  วิชัยธรรม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษาของ ISGF ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนทุนจำนวน 18 คน รวมเป็นจำนวนเงิน 44,000  บาท  

  

  

วันที่ 30 มกราคม 2557 ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวนทั้งสิ้น 11,000 บาท ให้กับเด็กหญิงจันทิรา  สุวรรณทอง อายุ 14 ปี บุตรผู้เสียชีวิตจากการผูกคอตาย กรณีนายเหลา  สุวรรณทอง อายุ 43 ปี  

 


  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • >> ดูทั้งหมด


  • ข่าวกิจกรรม

  • >> ดูทั้งหมด

  • ข้อมูลเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม

  • ทำเนียบบุคลากร